SK-Suunnittelu, luotettavaa teräsosien suunnitteluosaamista

Valtaosa tuotteen kustannuksista määräytyy jo suunnitteluvaiheessa. Huomioimalla nykypäivän valmistustekniikka tuotteen suunnittelussa, voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä tuotteen kokonaiskustannuksia. Suorien materiaali- ja valmistuskustannusten lisäksi tuotteen konstruktio vaikuttaa myös valmistuksen läpimenoaikaan ja varastointikustannuksiin. Näihin voidaan vaikuttaa muun muassa muodostamalla tuoteperheitä ja käyttämällä mahdollisuuksien mukaan yhteisiä komponentteja. 


Mekaniikkasuunnittelu­ ja valmistusosaamisen yhdistäminen tuovat säästöjä niin valmistus- kuin materiaalikustannuksissakin

SK-suunnittelupalvelussa vuosikymmenien kokemus valmistavasta teollisuudesta yhdistyy nykyaikaisiin valmistusmenetelmiin, 3D-suunnitteluun ja lujuuslaskentaan. Olemme onnistuneesti päivittäneet lukuisia tuotteita valmistusystävällisemmiksi ja saavuttaneet merkittäviä säästöjä niin valmistus- kuin materiaalikustannuksissakin.

Mekaniikkasuunnittelu­ ja valmistusosaaminen tuovat säästöjä


Tuotekehitysprosessin tavoitteena sarjatuotantoon optimoitu tuote

Tavallisesti tuotekehitysprosessin lähtökohtana on olemassa oleva tuote tai asiakkaan tuoteidea. Projektin alussa muodostetaan kokonaiskuva nykytilanteessa yhdessä asiakkaan kanssa. Tämän jälkeen sovitaan tavoitteet, työnjako ja aikataulu. Projekti voidaan toteuttaa yhteistyössä asiakkaan suunnittelijoiden kanssa tai voimme hoitaa koko suunnitteluprosessin alusta loppuun. Projektin tuloksena on normaalisti sarjatuotantoon soveltuva tuote.

Tuotekehitysprosessin tavoitteena sarjatuotantoon optimoitu tuote


 

 

Suunnittelu