Historia

Salomaan Konepajan historiaa

Salomaan Konepaja - metalliosia vuodesta 1930 lähtien

Salomaan Konepajan toiminta alkoi vuonna 1930, jolloin Uno Salomaa perusti sepänliikkeen Salon Kauppalaan. Sepän ammattiin Uno oli saanut oppinsa vanhemmilta veljiltään, jotka toimivat myös seppinä. Aluksi pääosa töistä koostui sepäntöistä, mutta jo alusta alkaen valmistettiin myös omia tuotteita kuten kiukaita, kärryjä ja nostureita. Toiminta kasvoi ja jo 1930-luvun loppupuolella yritys työllisti puolenkymmentä työntekijää.
Uno Salomaa Salomaan Konepajan historia
Salomaan Konepajan historia pajatyötä 50-luvulla
Unon neljä poikaa tulivat mukaan yrityksen toimintaan 1950- ja 1960-luvuilla ja yritys kasvoi voimakkaasti. 1960-luvulla yrityksen tuotanto keskittyi sähkö- ja puhelinlinjoissa käytettäviin teräsosiin. 1970-luvulla konepajan rinnalle perustettiin sähkösinkityslaitos. Kasvun seurauksena yrityksen toimitilat kävivät ahtaiksi ja vuonna 1978 konepaja muutti Halikkoon sinkityslaitoksen jäädessä Saloon. Vuonna 1988 sinkityslaitos siirtyi Aurajoki Oy:n omistukseen. Linjatarviketuotannon ohella konepaja valmisti alihankintakomponentteja muun muassa autoteollisuudelle ja maatalouskonevalmistajille. 1980-luvulla yritys valmisti maatalouskoneita myös omalla tuotemerkillään.

Sähköinen tuotannonohjausjärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 1986. Ensimmäinen hitsausrobotti hankittiin vuonna 1989.

1990-luvulla uudeksi tukijalaksi muodostui teleliikennemastojen ja niihin liittyvien komponenttien valmistus. Tällöin hankittiin ensimmäiset NC-sorvit ja -koneistuskeskukset sekä hankittiin lisää robotteja. ISO9001 mukainen laatujärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 1994.

2000-luvun alussa yritys aloitti Turvatikkaiden sopimusvalmistajana. Samanaikaisesti mastojen rakennusbuumi hiipui ja mastojen valmistustoiminta lopetettiin.
Vuonna 2014 yritys sertifioitiin teräsrakennestandardin EN 1090 mukaisesti. Toimintajärjestelmä sertifioitiin ISO 9001 mukaan vuonna 2015. Ympäristöjärjestelmä ISO 14001 sertifioitiin vuonna 2017.

Tänä päivänä Salomaan Konepaja toimii Salon Halikossa Riikin yritysalueella. Viimeisin tuotantotilojen laajennus valmistui vuonna 2016, jolloin sahaus ja materiaalivarastot siirrettiin omaan halliinsa.

Tällä hetkellä yritys on neljännen sukupolven johdossa.