Koko paketti samasta paikasta – SK valmistaa Turvatikkaalle tuotteet prototyypin suunnittelusta valmistukseen

”Eipä tämä yhteistyö voisi mielestäni enää paremmaksi kehittyä”, toteaa Turvatikkaan tuotepäällikkö Kari Nikkinen.

Turvatikas tuottaa Eltel Networksin putoamissuojajärjestelmiä, joilla mahdollistetaan turvalliset kiipeämis- ja työskentelyolosuhteet. Turvatikkaan tuotteita käytetään useissa maissa muun muassa voimalinjojen ja korkeiden rakennusten yhteydessä. 

– Meiltä tilataan tikkaita esimerkiksi Saudi-Arabiaan, ja on hyvinkin yllättävää, että täältä pohjolasta asti viedään tikkaita sinne kuumaan ilmastoon, Kari kertoo. 

Turvatikas Oy:n työntekijä kiipeää ylös tikkaita.

Kari päätyi Turvatikkaalle Eltelin kautta, jossa hän toimi projektipäällikkönä. Kari työskenteli useimmiten ulkomailla, ja Etiopiassa projektin loputtua häntä pyydettiin apukädeksi Turvatikkaalle. Nyt hän vastaa tuotannon laadusta.

– Tietysti erikoislaatuisemmat projektit jäävät parhaiten mieleen. Esimerkiksi se, kun laivoihin asennetaan turvatikkaita – se on hieman eksoottisempi paikka. Olemme myös asentaneet tikkaat Norjaan vesisäiliöihin, jotka ovat normaalisti veden peitossa. Tikkaita käytetään siis vain huoltojen aikana.

Yhteistyötä vuodesta 2000 lähtien

Voimalinja

Eltel on ulkoistanut koko Turvatikas-tuoteperheen valmistuksen Salomaan Konepajalle lukuun ottamatta tikkaissa käytettävää turvaprofiilia, jonka Eltel hankkii sekä toimittaa Salomaalle. Tuotteiden laatu- ja laadunvalvonta on erityisen tärkeää, sillä tikkaiden pitää kestää sekä Suomen pakkasissa että kuivassa ja kuumassa ilmastossa.

Turvatikkaan periaatteena on Goal Zero eli nolla työtapaturmaa. Salomaan Konepaja varmistaa omalta 

osaltaan, että nollan tapaturman tavoite pitää myös tulevaisuudessa. Yhteistyönä on muun muassa kehitetty uusia sekä jo olemassa olevia tuotteita.

– Olemme tehneet yhdessä hyvin monia kehitystöitä, ja esimerkiksi uusien tuotteiden prototyypit tulevat SK:n kautta. Viimeisimpänä yhteisenä projektina olemme kehittäneet täysin uuden nousuvaunun, joka entisestään parantaa työturvallisuutta. 

Kari kehuu, että Salomaan Konepaja on usein nopea prototyyppien sekä erilaisten testien tekemisessä. Kiitosta tulee myös toiminnan joustavuudesta.

– Meille on ollut tärkeää, että saamme yhdestä paikasta koko paketin prototyypin suunnittelusta ja testaamisesta valmistukseen. Lisäksi Salomaan Konepaja hankkii tarvittaessa itse osia esimerkiksi muilta toimijoilta, mikä helpottaa meidän työtämme.

Nikkinen kertoo, että yhteistyö Turvatikkaan ja SK:n välillä on ollut erittäin sujuvaa. Myös kommunikointi on kehittynyt yhteistyön aikana ja tullut sopivalla tavalla arkipäiväisemmäksi.

– Väittäisin, että yhteistyö on vain parantunut viime aikoina. Jos tulee asiaa puolin tai toisin, niin sitten soitellaan tai laitetaan sähköpostia. Ei välttämättä tarvitse pitää palavereja paikan päällä, kuten joskus aikoinaan. Eipä tämä yhteistyö voisi mielestäni enää paremmaksi kehittyä.

Lisää uutisia

Mikä on IWE?

Mikä on IWE? IWE (International Welding Engineer) eli kansainvälinen hitsausinsinööri ymmärtää hitsausta syvällisesti niin teorian