Ympäristö

SFS-EN ISO 14001

Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu

Ympäristöjärjestelmän tarkoitus on varmistaa, että ympäristönäkökohdat ja kestävä kehitys otetaan huomioon kaikessa yrityksen toiminnassa.

Vähimmäisvaatimuksena on täyttää lakisääteiset velvollisuutemme.

Sitoudumme jatkuvaan parantamiseen, kehittämällä toimintatapoja ja prosesseja niin että niiden ympäristönkuormitus on mahdollisimman pieni.

Yrityksen ylin johto on sitoutunut ympäristöpolitiikkaan ja vastaa sen toteutumisesta.

Olemme olleet mukana Motivan energiatehokkuussopimuksessa vuodesta 2017 alkaen.

Kuulumme RINKI-järjestelmään, jonka kautta huolehdimme tuotteiden pakkausten kierrätyksestä.

Kuulumme tilaajavastuu.fi palveluun. Palvelun käyttäjät voivat tarkistaa sieltä, että olemme hoitaneet kaikki viranomaisvelvoitteemme asianmukaisesti.

Rinki logo
Tilaajavastuu logo
Bureau Veritas ISO 9001 ISO 14001

Viime vuosien merkittävimmät ympäristöhankkeet:

Ympäristöjärjestelmää sovelletaan Salomaan Konepaja Oy:n kaikkiin toimintoihin jotka sijaitsevat osoitteessa Lairolantie 1, 24910 Halikko

Toimitusjohtaja
Lauri Salomaa