Ympäristö

SFS-EN ISO 14001:2015

Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu

Ympäristöjärjestelmän tarkoitus on varmistaa, että ympäristönäkökohdat ja kestävä kehitys otetaan huomioon kaikessa yrityksen toiminnassa.

Vähimmäisvaatimuksena on täyttää lakisääteiset velvollisuutemme.

Sitoudumme jatkuvaan parantamiseen, kehittämällä toimintatapoja ja prosesseja niin että niiden ympäristönkuormitus on mahdollisimman pieni.

Yrityksen ylin johto on sitoutunut ympäristöpolitiikkaan ja vastaa sen toteutumisesta.

Olemme olleet mukana Motivan energiatehokkuussopimuksessa vuodesta 2017 alkaen.

Kuulumme RINKI-järjestelmään, jonka kautta huolehdimme tuotteiden pakkausten kierrätyksestä.

Kuulumme tilaajavastuu.fi palveluun. Palvelun käyttäjät voivat tarkistaa sieltä, että olemme hoitaneet kaikki viranomaisvelvoitteemme asianmukaisesti.

Rinki logo
Tilaajavastuu logo
Bureau veritas 14001
Motiva logo

Viime vuosien merkittävimmät ympäristöhankkeet:

  • 2011 Öljylämmityksen korvaaminen induktiokuumennuksella kuumataivutuksissa
  • 2014 Tuotantohallin öljylämmityksen korvaaminen aluelämpölaitoksen biolämmöllä
  • 2016 Lähettämön ja piha-alueen valaistuksen uusiminen ledivalaistukseksi
  • 2017 Lähettämön sähkölämmityksen vaihto ilmalämpöpumppuihin
  • 2017 Hitsaamon ikkunoiden uusiminen
  • 2018 Levyhallin ikkunoiden uusiminen
  • 2019 Sähköautojen latauspisteen hankinta
  • 2020 Tuotantohallin kaikkien valaisinten uusiminen ledivalaisimiin

Ympäristöjärjestelmää sovelletaan Salomaan Konepaja Oy:n kaikkiin toimintoihin jotka sijaitsevat osoitteessa Lairolantie 1, 24910 Halikko

Toimitusjohtaja
Lauri Salomaa